نمایشگر

در این تکنولوژی امکان پخش تصویر و یا ویدئو در اشکال مسطح، منحنی و کروی، در ابعاد و اندازه های مختلف و به صورت ساده، لمسی و نیز تعاملی و سخنگوی مجازی با بالاترین کیفیت وجود دارد.

۱-نمایشگر لمسی

در این تکنولوژی حرکت مستقیم دست موجب ایجاد کلیه تغییرات مورد نظر در سطوح می گردد.

 

 

۲-سطوح تعاملی

در این تکنولوژی حرکت سایه ای و غیر مستقیم موجب تغییر حالت در سطوح گردیده و به چهار شکل دیوار مجازی، زمین مجازی و کتاب مجازی و میز مجازی با قابلیت ارایه تصاویر متحرک و متنوع با کیفیت و وضوح بسیار بالا قابل اجراست. از این سطوح می توان در کلیه فضاهای باز و بسته و در ابعاد و سایزهای مختلف استفاده نمود.

 

۳-صفحات نمایشگر مسطح یا منحنی

این نمایشگر ها در ابعاد و اشکال مختلف بوده و قابلیت پخش تصاویر دو و یا سه بعدی را با کیفیت و وضوح بسیاربالا دارد.

۴-صفحه نمایش کروی

این نمایشگر به شکل کروی و به دو صورت سخت و قابل انعطاف، دراندازه های مختلف بکار می روند. از قابلیت های این نوع نمایشگر می توان به حسی و یا لمسی بودن سطوح و قابلیت اجرای تصاویر، فیلمها و برنامه های مورد نظر اشاره نمود.

۵-سخنگوی مجازی

این نوع فناوری امکان ارایه سطح مجازی را به شکل شخصی مجازی با قابلیت

سخنگویی در ابعاد ،اشکال و اندازه های دلخواه میسر میسازد.

به طور کلی این نوع تکنولوژی در کلیه فضا های باز و بسته و در مراکز مختلف اداری،سازمانی،آموزشی ، پژوهشی،تفریحی،فرودگاهی ، نمایشگاهی و جشنواره ای قابل اجرا می باشد.

Translate:

Slideshow