۳D MAPPING(تغییر فرم سطوح)

به عنوانشاخص ترین تکنولوژی وبا استفاده از نرم افزارهای تخصصی و فوق پیشرفته و سخت افزارهای خاص و بسیار قدرتمند تصاویر معلق و سه بعدی را بر روی کلیه سطوح ارایه مینماید.

این فناوری به دو صورت در محیطهای داخلی و بسته(indoor) و نیز فضاهای باز(outdoor) و با ایجاد تغییر فرم(ایجاد، شکست و ارایه تصاویر و فیلمهای متناسب با سوژه مرتبط) بر روی سطوح در ابعاد و اندازه های دلخواهقابل اجرا میباشد.

ز این تکنولوژی می توان به عنوان یکی از قدرتمند ترین و جذاب ترین المانها جهت معرفی، تبلیغ و اجرایمراسم، مناسبات مذهبی و ملی، جشن ها، اعیاد و ایام سوگواری بهره جست.

این تکنولوژی بر روی بدنه کشتی برای اولین بار در جهان ، در نوروز ۱۳۹۳ در ایران و بر روی کشتی یونانی، توسط شرکت بهین سبزآوران توس اجرا گردید.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

اجرای تریدی مپینگ بمناسبت جشن نوروز – جزیره کیش – کشتی یونانی -۱۳۹۳

 

Translate:

Slideshow